Zonnepaneel Omvormer Types 3


Een omvormer voor zonnepanelen heeft als taak het vermogen uit de panelen in het elektriciteitsnet in te voeden. Echter daarin zijn veel variaties mogelijk, die ik in deze post probeer uiteen te zetten.

Omvormer types

Een omvormer heeft als taak om zoveel mogelijk energie uit de zonnepanelen te halen en deze op het net te zetten.
Vrijwel alle omvormers kunnen tegenwoordig met een redelijk hoge efficiëntie de geleverde energie op het net zetten. Op een paar details na is dat niet heel erg interessant meer om te vergelijken.
De verschillen die er voor de meeste mensen toe doen zitten ‘m in de mate in hoeverre ze het maximale uit de panelen kunnen halen.

Dit is onder te verdelen in een aantal categorieën, oplopend in prijs:

 1. String omvormer, met maar 1 MPP tracker.
 2. Multi-tracking omvormer, oftewel een omvormer met 2 (of meer) MPP trackers.
 3. Power optimizer, een MPP tracker per paneel, heeft nog wel een centrale omvormer nodig.
 4. Micro omvormer, een losse omvormer per paneel die gelijk aan het net gekoppeld is.

String Omvormer

PV cells with string inverter

Zonnepanelen met String Omvormer

Dit is de meest recht-toe-recht-aan oplossing, waarbij alle panelen in dezelfde richting liggen en allen vrijwel evenveel licht/schaduw te verwerken krijgen. Tevens ligt de totale spanning van alle panelen in de string binnen de grenzen van de MPP-tracker.
Hierdoor hoeft er maar 1 MPP tracker gebruikt te worden en kan een relatief goedkope omvormer volstaan.

Kenmerken:

 • Schaduw: ongeschikt
 • Efficiëntie: 97+%
 • MPP-tracker: 1
 • Prijs: 25 ct per Wp
 • Monitoring: Totale opbrengst

 

Multi-tracking Omvormer

Solar cells with MTL inverter

Zonnepanelen met MTL omvormer

Wanneer de panelen niet allemaal in dezelfde richting liggen, of op verschillende momenten last krijgen van schaduw, kunnen de panelen verdeeld worden in meerdere strings. Elke string heeft dan zijn eigen MPP-tracker nodig.
Voorbeelden:
Bij 2 rijen panelen waarbij de 2e rij last heeft van schaduw van de eerste rij.
Deel van de panelen richting het oosten en een deel naar het westen.
Deel van de panelen op een plat dak en deel op een schuin dak, beide strings in een iets andere richting en hellingshoek.

Kenmerken:

 • Schaduw: Geschikt
 • Efficiëntie: 97+%
 • MPP-tracker: 1 per string
 • Prijs: 33 ct per Wp
 • Monitoring: Per string

 

Power optimizer

PV cells with optimizers

Zonnepanelen met optimizers

Wanneer een aantal panelen gedurende een groot deel van de dag deels last heeft van schaduw, is het aan te raden om optimizers te gebruiken. Bijvoorbeeld in een bosrijke omgeving.
Deze zijn per paneel (of per 2 panelen) aan te sluiten en soms zitten ze geïntegreerd achterop de panelen zelf.
De optimizers leveren ook een gelijkstroom, net zoals de panelen zelf, dus er is nog steeds een omvormer nodig, met een eigen MPP-tracker.
Het effect van een optimizer is dat deze de stroom zo goed mogelijk zal afstemmen op de rest van de string en dus de uitgangsspanning zal variëren. Dit kan een zonnepaneel zelf niet.

Kenmerken:

 • Schaduw: Uitermate geschikt
 • Efficiëntie: 97+%
 • MPP-tracker: 1 per paneel
 • Prijs: 40-60 ct per Wp
 • Monitoring: Per paneel

Micro-omvormer

PV cells with micro inverter

Zonnecellen met micro-omvormer

Een micro-omvormer is eigenlijk niets anders dan een omvormer voor 1 paneel.

Dit is de meest dure oplossing. Daarnaast zijn dergelijke omvormers ook niet te gebruiken op een 3-fasen aansluiting en dus beperkt tot de maximale belasting van 1 groep.

Kenmerken:

 • Schaduw: Uitermate geschikt
 • Efficiëntie: 96%
 • MPP-tracker: 1 per paneel
 • Prijs: 90 ct per Wp
 • Monitoring: Per paneel
 • Niet geschikt voor 3-fasen

 


Leave a Reply

3 thoughts on “Zonnepaneel Omvormer Types

  • Gijs Noorlander Post author

   Op zich wel, maar is het dan niet verstandiger (en goedkoper) om gewoon een enkele 3-fase omvormer te nemen?
   Je moet met 3-fasen ook nog opletten dat je bij ongelijke belasting (mits forse belasting) van de fase niet je 0-lijn opzij trekt.
   Als je een behoorlijke afstand moet overbruggen (anders zou ik niet weten waarom je micro-omvormers op een 3-fasen aansluiting aansluit) gaat de kabel ook meespelen.
   Als er dan 1 fase aanzienlijk minder belast is dan de andere 2, kun je vreemde effecten krijgen.