HomeWizard


Op mijn wiki heb ik ook een aantal zaken verzameld over het via http aansturen van de HomeWizard.

Ik heb waar mogelijk getracht om de originele bron erbij te vermelden. (lees: niet alles zelf uitgezocht)